Vsem želimo lepe praznike, veliko dobrega v novem letu 2019 in iskrena hvala za vso pomoč in podporo.

2016-DONATORJI - posamezniki

LIZA ZAVRŠNIK VRČEK ŠKOCJAN 30 €
EDITA STRAŠEK ŠMARJ.TOPLICE 30 €
MATEJA MIKEC MIRNA PEČ 20 €
ALEŠ TIRAN  NOVO MESTO 30 €
SAŠO VOLČJAK  NOVO MESTO 100 €
HELENA VEDRIČ  NOVO MESTO 20 €
BRANKO DULAR STRAŽA 40 €
JOŽE STUPAR DVOR 50 €
HELENA MOHAR NOVO MESTO 20 €
DEJAN DULAR  MIRNA PEČ 50 €
PAVEL VIDIC STRAŽA 30 €
ALEŠ HAJNŠEK NOVO MESTO 30 €
SLAVKO ŠERUGA OTOČEC 50 €
MARKO JUG NOVO MESTO 200 €
PETER HANČIČ ŠMARJ.TOPLICE 40 €
JOŽEFA AUERSPERGER NOVO MESTO 20 €
NATALIJA ZAJC ŠMARJ.TOPLICE 50 €
CVETKA BUNC TREBNJE 10 €
IRENA POTOČAR PAPEŽ NOVO MESTO 50 €
MIRJAM ROMIH KAŠČEK NOVO MESTO 50 €
PETER GRUBAR NOVO MESTO 20 €
IVAN KRUMPAK LJUBLJANA 10 €
BLAŽ BOŽIČ  TREBNJE 30 €
JUDITA KOTNIK RIBNICA na Pohorju 5 €
MATEJA KAMBIČ NOVO MESTO 20 €
LEOPOLD VRHOVSKI NOVO MESTO 50 €
MARIJA POVŠE LJUBLJANA 40 €
MARJAN KRAJNIK ŠENTJERNEJ 15 €
JANKO MIZERIT PORTOROŽ 100 €
DRAGICA FERBEŽAR NOVO MESTO 30 €
EVA TOMEC NOVO MESTO 30 €
JAN PALKA OTOČEC 20 €
DAMJAN VIŠČEK ŠMARJEŠKE TOPLICE 10 €
IVAN ŠTANGELJ NOVO MESTO 15 €
ANDREJ PATERNOST NOVO MESTO 100 €
IVAN PENE HINJE 10 €
ŽIGA VIRC NOVO MESTO 150 €
KATJA AVSENIK OPLOTNICA 10 €
RENTA ŽIBERT ŠMARJEŠKE TOPLICE 20 €
GAŠPER BRATKOVIČ ŠENTJERNEJ 20 €
URŠA VIZEC ŠENTJERNEJ 30 €
BLAŽ KOKALJ STRAŽA 30 €
IGOR STAMBUK KAMNIK 5 €
LADISLAV RAUH URŠNA SELA 20 €
ZDENKA CIMERMANČIČ ŠAFAR NOVO MESTO 40 €
DRAGICA KMET NOVO MESTO 20 €
LIZA ZAVRŠNIK VRČEK ŠKOCJAN 30 €