24. Občinski otroški parlament, Novo mesto, 20. februarja 2014

  • Izbrani mladi parlamentaci, ki bodo Mestno občino Novo mesto zastopali na regijskem posvetu (od leve proti desni): Lars Lenarčič Vidic, Matevž Turk, Luka Hadl, Rebeka Bartolj in Loti Kavšek
    Izbrani mladi parlamentaci, ki bodo Mestno občino Novo mesto zastopali na regijskem posvetu (od leve proti desni): Lars Lenarčič Vidic, Matevž Turk, Luka Hadl, Rebeka Bartolj in Loti Kavšek

MLADI PARLAMENTARCI V SVETNIŠKIH KLOPEH

 

NOVO MESTO – 24 mladih svetnikov iz osmih novomeških osnovnih šol, ki so bili izbrani na šolskih parlamentih, je sedlo v svetniške klopi novomeškega rotovža.

Letošnji parlament je potekal na temo RAZMERE V DRUŽBI in ga je, kot vsa ta leta pripravilo društvo Mojca pod podpori Mestne občine Novo mesto. Mlade svetnike je v odsotnosti župana Alojzija Muhiča, pozdravila podžupanja Mojca Špec Potočar.

Otroci so razpravljali o razmerah v družini, šoli in družbi. Debate so se lotili z vso resnostjo, odločeni, da je mogoče še kaj tudi spremeniti na bolje. Na koncu so izmed vseh delegatov izbrali parlamentarce, ki bodo novomeško občino zastopali na regijskem posvetu, ki bo 6. marca v istih prostorih. Delegati so: Loti Kavšek iz OŠ Grm, Rebeka Bartolj in Matevž Turk iz OŠ Stopiče, Luka Hadl iz OŠ Center in Lars Lenarčič Vidic iz OŠ Brusnice.

Mladi parlamentarci si želijo, da bi naslednje leto v svetniških klopeh razpravljali na temo:

  • Naša prihodnost
  • Stik meščanskih otrok z naravo
  • Medsebojni odnosi
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Dober prijatelj je pravo bogastvo

----------------------

Otroci so razpravljali o razmerah v družini, šoli in družbi na splošno. Laura iz Center, Rebeka iz Stopič in Nina iz Grma so ugotovile, da se na njihovih šolah zaradi razprave o tako težkih temah, bolje razumejo in so bolj povezani. Neža iz Drske je poudarila, da se vse več otrok zaveda težav v družbi. Matevž iz Stopič je navrgel, da smo padli na realna tla in da otroke odrasli premalo upoštevajo. Luka iz Centra je priznal, da se je zaradi pogovorov v šoli morda kaj spremenilo v razredih, drugje ni pa opaznega napredka. Jan iz Bršljina je poudaril, da bi morali otroke od rojstva vzgajati drugače in jih ne bi smeli razvajati s kupovanjem dragih daril. Mia iz Centra in Maja OŠ Stopič menita, da je veliko učiteljev, ki snov le naučijo, za vzgojo pa nimajo časa.  Matevž iz Stopič je poudaril kruto stvarnost, da so eni rojeni za voditelje, elito, ki vodi in je pripravljena sprejeti tveganje, drugi pa so jim podrejeni. Neža iz Drske je poudarila, da je vsak poklic pomemben in da prav vsako delo ljudi reši revščine. Ana iz Šmihela je ogorčena, ker se v Sloveniji zapornikom godi bolje, kot starostnikom v domovih starejših občanov.

-----------------