24. otroški regijski parlament - 6. marec 2014

OTROCI V SVETNIŠKIH KLOPEH

NOVO MESTO - Svetniške klopi novomeškega rotovža je v četrtek 6. marca zasedlo 29 mladih svetnikov iz 23-ih občin jugovzhodne regije, ki so zastopali kar 12.300 učencev 42-ih osnovnih šol. Mladi parlamentarci so prišli iz občin od Osilnice, Kostela, Kočevja, Ribnice, Ivančne Gorice, do Trebnjega, Mokronoga, Črnomlja, Metlike in Šentjerneja.

Izvolili so sedem delegatov, ki jih bodo 7. aprila zastopali na nacionalnem parlamentu v veliki dvorani državnega zbora – na sliki zgoraj od leve proti desni Lars Lenarčič Vidic, Loti Kavšek, Rebeka Bartolj - vsi iz Novega mesta, David Rupčič iz Črnomlja, Lenart  Lavrih iz Ivančne Gorice, Matevž Turk in Luka Hadl, oba iz iz Novega mesta ter Peter Alojz Marn iz Ribnice.

Kandidata za predsednika 24. Nacionalnega parlamenta sta David Rupčič  in Peter Alojz Marn.

Letošnja tema – Razmere v družbi – je  zelo zanimiva, zato se je razprava med mladimi parlamentarci zelo razvnela. Delegati so se strinjali, da bi prav vsi želeli živeti v idealnih družinah, obiskovati za vse enako prijazno šolo, živeti v dobro stoječi državi… vendar to ni mogoče. Nekatere družine imajo zelo malo sredstev in si lahko privoščijo zelo malo, spet drugi starši veliko delajo in za svoje otroke nimajo časa. Moti jih, da nekateri učitelji  do otrok niso spoštljivi in so dvolični – pred starši otroke hvalijo, v razredu pa kritizirajo. Še huje je, če do učencev niso pravični in delajo med njimi razlike. Prevzeli so velik del odgovornosti za svoja dejanja tako v družini, kot tudi šoli in v družbi na sploh. Povedali so, da ni prav, da le čakajo, kdaj bo kdo imel čas zanje, ampak morajo predlagati in ponuditi svojo pomoč. Našteli so tudi vrednote, ki jim največ pomenijo: to so zdravje, družina, mir v svetu, uspeh v šoli in varovanje narave, manj so jim pomembne materialne dobrine.

Mlade svetnike je pozdravil regijski koordinator iz društva Mojca, Janez Pavlin, ki otroške parlamente pripravlja že 24 let zapored in jim predstavil način dela. Za začetek sta nam Lučka Hrovat in Luna Liu sta nam pod mentorstvom Jožice Prus na klavirju  zaigrali tri skladbe Uspavanko, Marec in Maj, ki so požele gromek aplavz. Zasedanje sta vodila Ajda Blatnik iz OŠ Grm ter Nina Eršte iz OŠ Otočec, ki sta imela veliko dela, saj so se vsi delegati pridno oglašali k besedi.

Predlagali so tudi teme za 25. otroški parlament:

  • Odgovornost posameznika v državi
  • Naša prihodnost
  • Bonton

Spletna stran radia Krka

TV VAŠ KANAL - Novice 6.3.2014