Praznik Zlatobralnoznačkarjev

NOVO MESTO – V veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine se je 10. junija zbralo 292 zlatobralnoznačkarjev, to je malo več kot polovica devetošolcev iz 17-ih osnovnih šol osmih dolenjskih občin, ki jih je spremljalo 17 mentorjev in 10 spremljevalcev.

Zlati značkarji so zelo prizadevni, saj morajo prebrati kar veliko del domačih in tujih avtorjev. Učencem je večinoma dopuščena kreativnost in samostojnost pri izbiri čtiva. Dolenjci se lahko pohvalimo, da kar 75 % vseh učencev devetletke, to je 4332 otrok, opravi poleg šolske obveznosti tudi bralno značko. Prizadevnejši so mlajši otroci, v zadnjih razredih pa veselje do branja ponikne. 

Zbrane je najprej podzravil glavni organizator Janez Pavlin, predsednica Društva Mojca Marjeta Ferkolj Smolič pa je učence pohvalila za njihovo 9-letno vztrajanje pri knjigi in jim priporočila, naj bo še naprej njihova prijateljica. Z navdušenjem smo prisluhnili mlada pianista Emo Pavlič in Marina Gazvoda de Reggi.

Prisotni so najbolj uživali ob nastopu Andreje Jernejčič, ki nas popeljala v svet komunikacij in javnega nastopanja. Pomagala je podeliti knjižne nagrade in priznanja mentorjem ter slavljencem.

Pri prijetnem druženju ob malici in pijači se nam je veliko mentorjev zahvalilo za izvrstno predstavo, knjižna darila, predvsem pa za pozornost, ki so je bili na prireditvi skupaj z zlatimi značkarji.